1. Payment on receipt (cash on delivery)
  Customers can select the COD option during Checkout to pay after receiving the product.
 2. Payment by Bank Transfer during Checkout
  Account Name : AFROMAZI DESIGN SAIGON CO,. LTD.
  Account No      : 700011997766
  Bank Name      : SHINHAN Bank
  SWIFT              : SHBVNVXXXX
  * We would appreciate it if you could send us a screenshot of a successful transaction to our FACEBOOK Massenger after the remittance.
 3. VNPay
  Will be applied soon to Checkout as an Payment Option
 4.  Paypal
   For payments in US$ outside of Vietnam  during Checkout.

      1.  Thanh toán khi nhận hàng (tiền mặt khi nhận hàng)
           Khách hàng có thể chọn hình thức (Ship Code) trong quá trình Checkout để Thanh toán sau khi nhận sản phẩm.

      2. Thanh toán bằng Chuyển khoản Ngân hàng khi Thanh toán
          Tên tài khoản: CÔNG TY TNHH AFROMAZI DESIGN SAIGON
          Số tài khoản: 700011997766
          Tên ngân hàng: Ngân hàng SHINHAN
          SWIFT: SHBVNVXXXX
          * Chúng tôi sẽ đánh giá cao nếu bạn có thể gửi cho chúng tôi ảnh chụp màn hình giao dịch thành công tới  FACEBOOK Mssenger của chúng tôi sau khi chuyển tiền.
      3. VNPay
         Sẽ sớm được áp dụng cho Checkout dưới dạng một Tùy chọn thanh toán
      4. Paypal
         Đối với các khoản thanh toán bằng đô la Mỹ bên ngoài Việt Nam trong quá trình Checkout